FANDOM


  • Goldschmied Klein
  • Goldschmied Mittel
  • Goldschmied Groß

ProduktionEdit

  • Goldbarren + GlaswarenPrunkgefäße
  • Goldbarren (edel) + Glaswaren (edel)Prunkgefäße (edel)
  • Goldbarren + EdelsteineSchmuck
  • Goldbarren (edel) + Edelsteine (edel)Schmuck (edel)

ArbeitsmittelEdit

Stufe +20% Produktion +30% Produktion +50% Produktion
4
5
6
7
8
9
10

GebäudeausbauEdit

Stufe Denare Ware 1 Ware 2 Ware 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GebäudeverkaufEdit

Stufe Denare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Andere SprachenEdit